Naše cíle

 

 • V tenisové školičce se děti učí zvládnutí tenisové techniky herní a zábavnou formou, tedy nenásilnou, nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a vlastní aktivitu dětí.

 

 • Seznámit děti s technikou úderů a se základy taktiky.

   

 • Naučit děti pravidla tenisu, seznámit je se pravidly tenisové etiky a chováním v tenisovém prostředí.

   

 • Pěstovat dobré vztahy s hráči a jejich rodiči, aby u nás byl každý spokojený

 

 • Pořádat dětské dny a zábavné odpoledne pro děti

 

 • Naučit děti nadšení, odhodlání a ctižádosti

 

 • Ukázat,jak příjemným sportem tenis může být

 

 • Rozvíjet všeobecné pohybové dovednosti a obratnost

 

 • Vytvořit předpoklady pro přípravu dětí na závodní hru a jejich zařazení do soutěžních
  mládeţnických druţstev..

 

 • Ostatní absolventi tenisové školičky mají možnost stát se členy různých klubů a nebo  sportovat jen tak rekreačně.

 

 • Tenis je sport, který má pozitivní vliv na rozvoj dítěte v oblastech: motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální, zdravotní a tyto vlastnosti pomáháme rozvíjet.