Filozofie školičky

 

  • Tenis je skvělým sportem pro děti všech věkových kategorií, umožňuje dětem rozvíjet pohybové dovednosti všeho druhu a učí je poznat aspekty individuálního sportu a současně být členem týmu.
  • Ve školičce je dětem nabídnuta možnost se seznámit s tenisem a přivézt je tak ke sportu, který budou moci provozovat celý život a také rozpoznat talentované jedince, kteří se mohou tenisu úspěšně věnovat.
  • Součástí by také měla být pravidelná všestranná průprava, kde se děti naučí základním pohybovým návykům.